kask??da

najz??kladnej??? trik s 3 loptičkami (a in??m nep??rnym počtom). Loptičky h??d??eme z ruky do ruky horn??m obl??kom tak, aby sme v??dy chytili loptičku pr??zdnou rukou. Pred t??m, ako budete pokračova?? in??mi trikmi je potrebn?? ma?? tento dokonale zvl??dnut??.

kask??da
Suro » Piatok, 24. J??l 2009 21:52
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk