Databáza?

Týmto projektom by sme radi zaznamenali počet ľudí na Slovensku venujúcich sa žonglovaniu, ich preferované žonglovátka, čas ktorý sa už žonglovaniu venujú a v neposlednom rade oblasť v ktorej môžu (ak chcú) svoje žonglérske umenie uplatniť.

POZOR! - ak si už zaregistrovaný, tak pre zobrazenie tvojho profilu v databáze je potrebné mať vyplnené meno, mesto, preferované žonglovátka a časť o žonglovaní. Tento článok Ti možno pomôže: Registrácia do databázy Žonglovanie.sk

Ak svoj účet ešte nemáš, alebo už je vytvorený » registruj sa / prihlás sa!Filip Hajduk
Svidn?k wikimaps


Žonglovátka
loptičky, ku??ele, kruhy, ??atky, diabolo, POI, palica, flowerstick, devilstick, ohe??, svetlo, jednokolka, chod??le, speed stack, flair, cigar box


Oblasť vystupovania


O žonglovaní
SO... Moje ??ongl??rske začiatky sa začali p?sa?? CCA roku 2003 (tak??...tip :D) keď som na jednom kult??rnopodujatio :D v??mennom pobyte v ?R na ka??dom kroku stret??val ga??tany... Narval som si ich do vrec??k zo30 a poďho do ??onglovania, nikto ma to neučil, nikto mi nič neukazoval, v??etko som mal z vlastnej hlavy tak to ??lo dos?? pomaly...

Nesk?r som sa z??častnil na festivale PAN, kde ma ??onglovanie sfascinovalo a doma som začal lopty h??dza?? tro??ku častej??ie, boli to v??ak st??le tak?? z??kladn?? triky.
Rok nato som bol na PANe znova, no nie v triede ??onglovania ale ajtak som si zadov????il diabolo a o rok nesk?r som sa samozrejme zap?sal na ??onglovanie k Palimu a Palimu (majite? a tvorca tejto str??nky) zap??čil sa mi flowerstick tak som si k??pil aj ten. ??ongloval som častej??ie, či u?? lopty, diabolo alebo flowerstick. Pre??iel rok a m??a začali fascinova?? ku??ele, 5 loptičiek, nejak?? svetielka, tak sa mi doma zozbierala slu??n?? zbierka ??onglov??tiek, no moment??lne na nich, bohu??ia? často iba sad?? prach, mo??no z nedostatku času, mo??no z lenivosti a mo??no z toho, ??e ma to tro??ku prest??va bavi??.
Najmenej ne??onglujem s piatimi loptami, ktor?? som začal vyhadzova?? CCA vo febru??ri (teraz je j??l) ale...zo2-3 mesiace stagnujem na rekorde 35-40 catches, čo je nič moc...p??r sek??nd...d??fam, ??e ma niečo nakopne aby som sa jugglingu začal znova viac venova?? a aby som bol lep??? a lep??? a lep???...a tak... :)

ned??vno som sa začal tie?? venova?? flair bartendingu, ja osobne to tie?? pova??ujem za ??onglovanie, vrelo d??fam, ??e sa dan?? typ ??onglovania objav? aj na tejto str??nke... :) Plus sk????al som POI a palicu, ale z toho viem tak..tot??l z??klady...
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk