Databáza?

Týmto projektom by sme radi zaznamenali počet ľudí na Slovensku venujúcich sa žonglovaniu, ich preferované žonglovátka, čas ktorý sa už žonglovaniu venujú a v neposlednom rade oblasť v ktorej môžu (ak chcú) svoje žonglérske umenie uplatniť.

POZOR! - ak si už zaregistrovaný, tak pre zobrazenie tvojho profilu v databáze je potrebné mať vyplnené meno, mesto, preferované žonglovátka a časť o žonglovaní. Tento článok Ti možno pomôže: Registrácia do databázy Žonglovanie.sk

Ak svoj účet ešte nemáš, alebo už je vytvorený » registruj sa / prihlás sa!Pavel Surov??
Liptovsk?? Mikul???? wikimaps


Žonglovátka
loptičky, ku??ele, kruhy, diabolo, UV, speed stack, slackline


Oblasť vystupovania


O žonglovaní
K ??onglovaniu samotn??mu som sa dostal na dielnach klauni??dy na Festivale pantom?my a pohybov??ch divadiel (PAN) v Liptovskom Mikul????i , okolo roku 1997. Tu som dostal z??klady troch loptičiek. Dlho som vedel len kask??du, ked??e som nemal internet a zohna?? literat??ru je na Slovensku prakticky nemo??n??, stačilo mi to. O rok na to som sa naučil reverzn?? kask??du, t?? som taktie?? tr??noval rok. ??onglovanie s viac ako tromi loptičkami bol pod?a 14 ročn??ho chlapca nad?udsk?? v??kon. Odstupom času som spozn??val ?ud?, ktor? prekon??vali moje hranice ??ongl??rskeho ch??pania so 4, alebo 5 loptičkami. Doba pokročila nato?ko, ??e v s??častnosti p?sob?m na spom?nanom festivale ako lektor ??ongl??rskej dielne, ale osobne som najviac zameran?? na "h??dzacie" ??onglovanie (toss juggling).

"Poriadnemu" ??onglovaniu som sa začal venova?? pribli??ne od leta 2006, kedy som sa dopracoval ku ??tyrom loptičk??m, za kr??tku dobu "a??" piatim. Absolvoval som nieko?ko (zatia? len Slovensk??ch) workshopov, kde som stret??val skvel??ch ?ud? a na ka??d?? workshop sa te???m najm? na nich. Uprednost??ujem technick?? (alebo ??portov??) ??onglovanie pred artistick??m, alebo kreat?vnym aj keď m??m ve?mi r??d aj "??činkuj??ce" ??onglovanie (performance juggling), kde r??d spolupracujem s publikom.
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk