Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/html/ariesa.sk/_sub/zonglovanie/scripts/pristupy.php on line 13
žonglovanie.sk » články » Softv??r a hry pre ??ongl??rov

Softv??r a hry pre ??ongl??rov

Softv??r a hry pre ??ongl??rov

L??skal som sa d??vnej??ie App store pre iPhone a iPod aplik??cie, keď som narazil na nejak?? zauj?mav?? veci be??iace na tejto platforme. Zaoberal som sa zatia? len FREE aplik??ciami, pr?padne Lite verziami, ktor?? s?? ist?? demoverzie s obmedzenou funkčnos??ou aby predviedli z??ujemcom funkčnos?? pred zak??pen?m.

Osobne som toho ve?a nenašiel, ale poďme po poriadku.

iJuggle

Ide o be??ný siteswapový generátor, taký ako poznáte v JAVA (http://jugglinglab.sourceforge.net/ ). Disponuje prakticky všetkým čo od neho čakáte (sync a async hody, reverzne, shower, mills mess, windmill a normal mo??nosti hádzania siteswapov). Nie som si istý, či passing funguje správne, no mne sa ho rozbeha?? nepodarilo, mo??no som len vygeneroval zlé rytmi, alebo potrebuje táto aplikácia ešte nejaký update. Ešte malá vec, ktorá tu oproti staršiemu bratovi tejto aplikácii napísajá v JAVA chýba je mo??nos?? otáča?? si poh?ady, jednoducho len dotykom na display zastavit a opätovným dotykom spusti?? animáciu.

iJuggling

Obdoba FLASH hry, ktorú snáď u?? ka??dý ??onglér aspon raz hral, alebo videl (napr.: Juggling Game na FB). No nepozeráte sa na postavičku ktorá hád??e loptičky, ale všetko je z vášho poh?adu. Ovládanie je tie?? trošku náročnejšie, lebo na dobrý hod nestačí len dotyk, ale musíte pohybova?? rukami (prilo??íte prst a potiahnete pod loptičku, akonáhle pustíte prst, tak ruka automaticky loptičku vyhodí). Mo??ností je tu mnoho, nastavi?? sa dá normálna alebo i reverzná kaskáda a počet loptičiek je mo??né taktie?? zvyšova?? (ale nie v Lite verzii).

iJuggler

Įalšia šikovná hra, povedzme ale, ??e jednoduchšia. Loptičky sa vyhadzujú samé, jediné čo musíte robi?? je dotknú?? sa ich po zmene farby na červenú. Pravda??e sa tu nehád??e len kaskáda, ale dajú sa vytvára?? aj rôzne triky. Teda samotná aplikácia vám ponúkne mo??nos?? a vy ju musíte urobi??, inak vám loptička spadne. Miesto kaskády je napríklad mo??né hádza?? dve loptičky v jednej ruke. zonglovacie hry na iPhone OS

JuggleBallLite, Crazy Juggler a Juggler

Aby sa tieto aplikácie dali nazva?? ??onglovacími musíte ve?a vypi?? :) Ide o akési hádzanie loptičiek dotykom, pričom nesledujú ??iadnu konkrétnu dráhu, ale odrá??ajú sa náhodne od strien. Jediným pravidlom je, aby vám nespadla ??iadna loptička pod úrove?? displaya. Pravda??e ich v App store bude o niečo viac, ale pod k?účovými slovami "juggling", "juggle", "juggler" a "jugg" som relevantné našiel iba tieto. Relevantné preto, lebo niektoré "juggling" aplikácie sa venovali ??onglovaniu s futbalovou loptou. Ve?mi zaujímavá bola pre m??a aplikácia Juggle Master ktorej som vobec nepochopil. Buď preto, ??e je a?? príliš jednoduchá, alebo skutočne preto, ??e sa na displayi skoro nič nedeje, len to píše nejaký text a vy musíte udr??a?? rytmus. Posledná aplikácia nemá taktie?? zo ??onglovaním moc spoločného, je to taká skoro klasická arkádovka Juggle Gear, kde vám z hora padajú ozubené kolieska s číslami a vy ich musíte chyta??.

Kategória: software » Komentárov (0) » Suro » ?tvrtok, 06. M??j 2010 15:53
Softv??r a hry pre ??ongl??rov (komentáre)
meno
e-mail
homepage
napíš číslom: štyri  


kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk