T????de?? dobrovo?n?ctva a ??onglovanie v Banskej Bystrici

T????de?? dobrovo?n?ctva a ??onglovanie v Banskej Bystrici

T????de?? dobrovo?n?ctva v Banskej Bystrici, konaj??ci sa medzi 16. a 22. septembrom 2014 začal na n??mest? programom. Do neho bol prizvan?? i Ma??o Herian a okoloid??cim div??kom uk??zal to, čo stoj? za hodinami a mesiacmi tr??ningu, odriekania ale aj z??bavy a dobr??ho pocitu.

zonglovanie BB

Po tom ako Ma??o porozprával divákom ako dlho sa ??onglovaniu venuje a čo mô??u v najbli??ších minútach vidiet, to rozbalil. S tromi loptičkami sa kreatívnym ??onglovaním vyhral do sýtosti, nasledovalo technické ??onglovanie od počtu štyri, končiac ve?mi peknou, čistou a dlhou sedmičkou.


5 lopticiek banska bystrica

Dl??ný neostal nič ani ku??elom, keď s tromi čaroval a očividne si u??íval vystúpenie a publikum, ktoré sa netvárilo prive?mi nadšene. Aj keď tlieskajúce publikum treba v??dy pochváli??, tak pome... "eeeeej supéééér bystričania!". Po vy??mýkaní troch ku??eliek prišli rýchle štyri. Zvukár to trošku poplietol, tak ubral na dramatickosti... ale dočkali sme sa aj ešte rýchlejšej pä??ky.


styri kuzelky banska bystrica

Podujatie bude ešte nejaký ten de?? prebieha??, ??onglovanie sa na ??om u?? ale nepredstaví, no i tak to bolo krásne osvie??enie, potešilo srdce ??ongléra a mo??no i ukázalo domácim niečo - nie tak často vídané. Veríme, ??e ??onglovanie odtia?to neodíde, ba naopak aj v týchto chladných mesiacoch ho bude vidno v okolí čoraz viac.

 

5 kuzelov kaskada na namesti v banskej bystrici by mato herian

Odkazy k článku

www.centrumdobrovolnictva.sk
Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » Suro » ?tvrtok, 18. September 2014 21:37
T????de?? dobrovo?n?ctva a ??onglovanie v Banskej Bystrici (komentáre)
meno
e-mail
homepage
napíš číslom: štyri  


kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk