AKO BOLO: Jugglair 0. ročn?k

AKO BOLO: Jugglair 0. ročn?k

V zahmlen?? skor?? sobotn?? r??no sme sa vybrali na dlh?? cestu do Bratislavy, na???m cie?om bol Jugglair konaj??ci sa 13. 9. 2014.

Očakávania boli ve?ké, ??ongléri, chodúliari, akrobatisti, bubny a nie len to, ve?kým lákadlom bol určite aj CirkusKus a Etnobubnová škola Rytmika. Jugglair sa teda uskutočnil v Bratislave a to v rámci príjemného podujatia Dobrý trh.

jugglair 2014 

Musím sa prizna??, ??e sme mali nemalé obavy, ??e cestujeme zbytočne - počasie je zradné a predpoveď hovorila celkom jasne v prospech da??ďa. Obavy však boli zbytočné, hoci občas jemne pokvapkalo skôr to dotvorilo celkovú príjemnú atmosféru akcie. Hneď s príchodu nás uprostred ulice „vítal“ neprehliadnute?ný chodúliar Mišo, jednokolkový ??onglér Ma??o, ??ongléri ku??elkoví a tie?? loptičkoví boli sprevádzaní rytmom bubnov.

 jugglair 2014 a mato herian

Počas d??a sa v záhrade na Panenskej konali predstavenia, sú??a??e a hlavne workshopy všetkého druhu. Príjemné bolo zahliadnu?? rôzne vekové kategórie ako sa bavia, učia a skúšajú ??onglova??, chodi?? na chodúloch či skúša?? akrobatické kúsky. Pod?a spoluorganizátora Michala Havrilu bola návštevnos?? cez 1000 ?udí, čo je priam ú??asné číslo na to, ??e akcia sa konala po prvý krát a zárove?? nebola výrazne propagovaná. Jugglair bude určite opä?? súčas??ou Dobrého trhu a tak sa máme na čo teši??.

 jugglair 2014

A vy - ak ste nultý ročník premeškali, odporúčame ten prvý navštívi??. Skvelá priate?ská, komunitná atmosféra a kopa šikovných ?udí, ktorí vám zoberú dych svojimi ??onglérskymi či akrobatickými schopnos??ami a v neposlednom rade aj afterparty v KC Dunaj určite stojí za to. 

 

jugglair 2014

Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » Suro » ?tvrtok, 18. September 2014 07:37
AKO BOLO: Jugglair 0. ročn?k (komentáre)
meno
e-mail
homepage
napíš číslom: desať  


kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk