AKO BOLO: PAN 2011

AKO BOLO: PAN 2011

Herci, divadeln?ci, artisti, ??ongl??ri a kto vie kto e??te sa v d??och 23. - 26. 11. 2011 stretli v Liptovskom Mikul????i ??hlavnom meste slovenskej pantom?my?. Nena??ahujme to, poďme okam??ite k veci.

??onglovanie siaha do takej minulost, ??e u?? ani historické vývoje sa nezhodujú. Festival PAN má v porovnaní s ním “len” 18 rokov, ale zato sa na ??om ??ongluje prakticky od začiatku. Je pravda, ??e na takéto historické “objavy” máme ešte čas, radšej sa zbe??ne pozrime na to čo sa udialo počas festivalového štvordnia.

PAN 2011


V stredu doobedu sa to všetko začalo schádza??, registrova??, víta??. Zahájenie ako obvykle od Mira Kasprzyka poukázalo na všetky radosti, ale i náročnosti pri organizácii festivalu. Ale poďme ??onglova??. Dokonca tesne na koniec zahájenia dorazil i druhý lektor ??onglérskej dielne Mi??u, či??e dvojica pre tento rok “Surový Búzik”, neznie to ako ideálne spojenie, ale verte, bolo. Po krátkej rozcvičke a zoznamovačke (krátka rozumej 40 minút) sa (po prvýkrát v histórii PANu) najpočetnejšia diel??a ??onglovania rozdelila na začiatočníkov a pokročilých. Skupiny migrovali medzi lektormi a tak absolvovali najviac ako sa dalo. Konkrétne v stredu to bolo oboznámenie začiatočníkov zo základnými technikami hádzania 3 loptičiek (neskôr kruhov). Plný entuziazmu a endorfínov (aj keď po ve?mi namáhavom dni) sme sa pobrali na večerné predstavenie Mira Kasprzyka MimShow, netradične pre účel festivalu v stredu.

O 8:00 rannej sa schádzali účastníci ??onglovania a základov pantomímy, mo??no kvôli zmätkom v programe, ale zakamuflova?? sme to mohli tým, ??e na štvrtok večer bola pripravená prezentácia študentov non-verbálneho divadla pra??skej HAMU, ktorej katedru vedie Adam Halaš (lektor dielne Práca s telom). Preto sa trošku improvizovalo a zariadilo ku spokojnosti oboch strán. ??onglérska diel??a sa presunula na svoje známe miesto - vestibul (inak povedané vstupná hala Domu kultúry). Tak ako sa nezastaví čas, tak i tvorivé dielne musia pokračova??, nech u?? sa konajú kdeko?vek. Počas “najnabitejšieho” diel??ového d??a celého festivalu sa muselo stihnú?? skutočne všetko. U?? v poobedných hodinách bolo vidno únavu účastníkov, no všetci fungovali ako hodinky. Vďaka skorému začiatku bolo mo??né skonči?? skôr, dlhšie ??aha?? u?? nemalo význam pre nikoho, tak po 7 hodinách dielne bolo konečne vo?no. Skvelá prezentácia HAMU pripravila všetkých zúčastnených tým najlepším spôsobom na “PAN Open”. Tu sa predstavili lektori tvorivých dielní, ??onglovanie nevynímajúc. Stopercentný ??onglér neexistuje, no v daný večer bola dvojica ??onglérov tak tridsa??percentná, ale publiku to nepreká??alo. Atmosféra v publiku mohla by?? prirovnaná k ve?kým ??onglérskym stretnutiam, je to proste rodina.

PAN 2011 - zonglovanie


Nasledujúci de?? nebolo kam ponáh?a?? sa, začínalo sa ako pre PAN zvykom býva o 9:00. Záverečný de?? oficiálnej dielne bol viac oddychový, nako?ko všetci toho mali viac ne?? dos??. Podaktorých dokonca boleli aj časti tela, ktoré ani netušili ??e majú, nu?? vitajte pri ??onglovaní. Docvičovali sa tak trošku techniky, dávali sa posledné rady a pracovalo sa na krátkom ??onglérskom prejave z tohoročnej dielne. Trošku kreativity a originality nemô??e nikdy zaškodi??. Nebol to však koniec ani z ďaleka. Po obede sme sa vybrali ako ??ongléri do mesta a postarali sa o ďalšiu upútavku na festival PAN priamo na námestí Liptovského Mikuláša ako inak ??onglovaním. Po pravde ani to nebol koniec. Večerný program, ktorým bola prezentácia tvorivých dielní všetkých (ktorí chceli) ešte čakal. Napriek nejakým obavám tento večer mohol ma?? spokojne pomenovanie Gala, všetkým čo tam boli netreba hovori?? prečo a všetci čo ste tam neboli verím, ??e na rok podobnú chybu nespravíte. Inšpirácia pre všetkých, ktorí si hovoria, “tanec/??onglovanie/pantomíma nie je pre m??a”, alebo “ja som drevo, to sa mi nikdy nepodarí”. Za tri dni sa u nás robia zázraky na počkanie. Vlastne to nie je tak zázrak, ako poriadny kus tvrdej práce ktorú odvedú lektori a mladí ?udia.

Ako zvyčajne, tak v sobotu ešte ??onglovanie fungovalo. Nešlo však o oficiálnu diel??u, ale len o poskytnutie ??onglovátok vo vestibule pre potešenie všetkých. Tu si mohli od 8:00 do 13:00 za??onglova?? všetci, ktorí ho mali predošlé tri dni, minulý rok, alebo tí, ktorí sa k nemu v minulosti vôbec nedostali. Jeden by neveril ko?ko energie sa nakumulovalo počas noci v týchto mladých ?uďoch, lebo bolo skutočne ??a??ké dosta?? ich od ??onglovania k sú??a??ným predstaveniam. Tu sa oficiálne skončila diel??a ??onglovania na festivale PAN pre rok 2011. Po prvýkrát sme mali na ??onglovaní i obchod so ??onglovátkami od firelovers.sk. Ve?a sa toho nepredalo, ale mô??eme si s úsmevom na tvári poveda?? “keď neprší aspo?? kvapká”.

PAN 2011 - zonglovanie

Zvyčajne bývam skeptický a vidím svet trošku reálne, ale toho roku mô??em za seba prehlási??, ??e diel??a ??onglovania na PAN 2011 dopadla nad moje očakávania a zaslú??i si ve?kú 1 (hviezdičku si ešte pošetrím, ak by na budúci rok). Som rád, ??e som ??onglér!

 
Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » Suro » Streda, 30. November 2011 09:58
AKO BOLO: PAN 2011 (komentáre)
meno
e-mail
homepage
napíš číslom: osem  


kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk