AKO BOLO: ??ilina ??ongluje No. 1

AKO BOLO: ??ilina ??ongluje No. 1

??ilina do??onglovala! Vydaren?? počasie, kopa ?ud? a vrece dobrej n??lady, v??etko bolo pr?tomn?? a zap?salo toto stretnutie do pam?tn?ka ve?k??mi p?smenami. Som r??d, ??e som ??ongl??r!

Medzi 13:00 a?? 13:30 bol ofici??lny zraz akcie. Ja, Ondro a hlavn?? organiz??torka Vojtys sme na??li pr?jemn?? miesto v B??rickom parku (do 20 min??t od stanice). Zlo??ili sme si veci a tu začali prich??dza?? (postupne ale isto) prv? ??častn?ci ??i??o #1. Nazbieralo sa n??s okolo ??trn??s??. ??onglujem???????? Ne??lo o ??iadny workshop, kde sa dr??alo harmonogramu. Ka??d?? sk????al čo mu pr??ve pri??lo na um. Navz??jom sa odovzd??vali rady a sk??senosti, vzduchom lietalo v??etko: diabol??, ku??ele, kruhy, ale najm? loptičky. Ondrej mal skvel?? n??pad, ktor?? premenil na hmotn?? vec. Potlačil tričk?? logom a n??pisomm ??i??o. Vyrobil celkovo ??tyri kusy. Dva ??lt?? si nechal on s Vojtys, ako v??robca s hlavn??m organiz??torom. Įal??ie dva biele boli predmetom s????a??e. Prv?? ne??onglovacia (sk?r koordinačn??), kde bolo potrebn?? len uteka?? po trase s ku??elkou v ruke, na ktorej bola postaven?? loptička. Loptička pravda??e nemala spadn????. Zo syst??mu K.O. vzi??iel v?taz Miro. Druh??, u?? typickej??ia ??ongl??rska discipl?na bolo vytrvalostn?? ??onglovanie troch loptičiek. Neby?? kolegi??lneho ducha, tak tam mo??no stoj?me i teraz, ale ka??dop??dne časom 3 min??ty a 18 sek??nd odpadol finalista. Preto sme po celkom kr??tkom s??boji poznali meno v???aza druhej discipl?ny Majkyho. otričkovan?? ??ongl??ri Nasledovalo p??r fotografi? a ja som sa pobral rezk??m krokom na vlakov?? stanicu. Ale u?? teraz viem, ??e na ??i??o no. 2 nechcem ch??ba??. D??fam, ??e ani vy! Spoznal som nieko?ko ??ikovn??ch ?ud?, nad??en??ch aj pre ??onglovanie, ochotn??ch zapoji?? sa do ka??dej somariny (viď s????a??enie) a spoločne sme vytvorili skvel?? "all-up" z??ver. all-up Preto Įakujem (s ve?k??m Į) Vojtys, Onďo, Vilo, Ma??a, Gregor, Majky, Ondro, Rebeka, Pali, Miro, Nina, Vanda, Zipy, ale i v??m čo ste sa zastavili na mal?? skok. ZiZo 2010 Dovidenia čoskoro, ??ilina!

Odkazy k článku

akcia: zonglovanie.ariesa.sk/akcie/7/Zilina-Zongluje/
fotky na FB: chod.sk/aiua8
Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » Suro » Pondelok, 07. J??n 2010 23:05
AKO BOLO: ??ilina ??ongluje No. 1 (komentáre)
meno
e-mail
homepage
napíš číslom: deväť  


kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk