Vyr??bame kvalitn?? ??it?? loptičky na ??onglovanie Vyr??bame kvalitn?? ??it?? loptičky na ??onglovanie V tomto čl??nku sa pok??sim relat?vne dos?? podrobne op?sa?? postup v??roby ??it??ch loptičiek, ktor?? ja osobne preferujem pred v??etk??mi ostatn??mi, aspo?? na tr??ning. Ich ve?kou v??hodou je, ??e sa od seba navz??jom neodr????aj??, ve?kos?? sa d?? individu??lne upravi??, no rozmery ktor?? ud??vam s?? ide??lne pre ??onglovanie s v?č???m počtom loptičiek. Po dopade na zem sa nekot???aj??, s?? do ruky vhodn??, nies?? ve?mi tvrd??, proste... Klasa! :)
Kategória: vyrabame_zonglovatka » Komentárov (0) » susenejablko » Utorok, 08. September 2009 21:26
Vyr??bame loptičky na ??onglovanie (z tenisov??ch loptičiek) Vyr??bame loptičky na ??onglovanie (z tenisov??ch loptičiek) V pr?pade, ??e m??te doma nejak?? tenisov?? loptičky a sk????ali ste s nimi ??onglova?? ste si u?? mo??no zvykli, alebo ste sa ve?mi natr??pili. Odskakovanie od r??k, kot???anie sa cez cel?? miestnosti, to určite v??etci dobre pozn??te. Sk??sime mierny "upgrade" t??chto loptičiek. Ich v??roba zaberie kr??tky čas, s?? lacn?? a trv??cne.
Kategória: vyrabame_zonglovatka » Komentárov (0) » Suro » Pondelok, 24. August 2009 14:06
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk