Flash Cups, Speed Stack, jednoducho r??chle poh??re! Flash Cups, Speed Stack, jednoducho r??chle poh??re! Dva n??zvy pre dvoch v??robcov, ale jedna a t?? ist?? vec. ?portov?? stavanie pri??lo z ameriky a postupne sa etabluje aj na eur??pskych ??kol??ch. Sk??sme si poveda?? čosi o z??kladoch tohto relat?vne nov??ho ??portu.
Kategória: speed_stack » Komentárov (0) » Suro » Piatok, 28. August 2009 11:31
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk