Softv??r a hry pre ??ongl??rov Softv??r a hry pre ??ongl??rov L??skal som sa d??vnej??ie App store pre iPhone a iPod aplik??cie, keď som narazil na nejak?? zauj?mav?? veci be??iace na tejto platforme. Zaoberal som sa zatia? len FREE aplik??ciami, pr?padne Lite verziami, ktor?? s?? ist?? demoverzie s obmedzenou funkčnos??ou aby predviedli z??ujemcom funkčnos?? pred zak??pen?m.
Kategória: software » Komentárov (0) » Suro » ?tvrtok, 06. M??j 2010 15:53
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk