??onglov??n? jako terapie muni.cz - Online verzia mesačn?ka Masarykovej univerzity uverejnil ve?mi pekn?? čl??nok hovoriaci o pozit?vnych ??činkoch ??onglovania na človeka.
Kategória: informacie » Komentárov (0) » susenejablko » Piatok, 04. December 2009 11:46
Registr??cia do datab??zy ??onglovanie.sk Jednoduch?? n??vod na registrovanie sa do datab??zy ??onglovanie.sk a popis toho, na čo určite nesmiete zabudn???? aby bol tvoj profil vidite?n?? pre ostatn??ch ??ongl??rov, pr?padne ?ud?, ktor? maj?? o teba z??ujem.
Kategória: informacie » Komentárov (0) » Suro » Pondelok, 07. September 2009 14:08
Kontakty a prosba o pomoc Kontakty a prosba o pomoc Str??nka ??onglovanie.sk dostala nov?? tv??r, ver?me, ??e sa rozbehne a budete ju často nav??tevova??. Zatia? stoja za t??m v??etk??m dvaja ?udia.
Kategória: informacie » Komentárov (1) » Suro » Utorok, 14. J??l 2009 10:29
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk