T????de?? dobrovo?n?ctva a ??onglovanie v Banskej Bystrici T????de?? dobrovo?n?ctva a ??onglovanie v Banskej Bystrici T????de?? dobrovo?n?ctva v Banskej Bystrici, konaj??ci sa medzi 16. a 22. septembrom 2014 začal na n??mest? programom. Do neho bol prizvan?? i Ma??o Herian a okoloid??cim div??kom uk??zal to, čo stoj? za hodinami a mesiacmi tr??ningu, odriekania ale aj z??bavy a dobr??ho pocitu.
Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » Suro » ?tvrtok, 18. September 2014 21:37
AKO BOLO: Jugglair 0. ročn?k AKO BOLO: Jugglair 0. ročn?k V zahmlen?? skor?? sobotn?? r??no sme sa vybrali na dlh?? cestu do Bratislavy, na???m cie?om bol Jugglair konaj??ci sa 13. 9. 2014.
Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » Suro » ?tvrtok, 18. September 2014 07:37
AKO BOLO: SULO?? 2014 - Liptovsk?? Trnovec AKO BOLO: SULO?? 2014 - Liptovsk?? Trnovec SULO?? ?? Slovensk?? Umeleck?? Letn?? Oslava ??onglovania sa v tomto roku konala v Liptovskom Trnovci v are??li Maracampingu a to v kr??snych letn??ch d??och 7 a?? 10. augusta 2014. Mi??u tento rok organiz??torstvo prenechal na Filipa Hajduka a poďme si poveda?? ako n??m bolo.
Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » Suro » Piatok, 12. September 2014 18:18
Letn?? Divadeln?? T??bor 2014 Letn?? Divadeln?? T??bor sa u?? tradične konal v term?ne 20-30.7. 2014 tentokr??t v novom rekreačnom stredisku Chata Odev??k pri Trenč?ne. V poobedn??ch hodin??ch začali prich??dza?? prv?? nedočkav?? deti v sprievode rodičov.
Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » nicole » Piatok, 08. August 2014 14:47
AKO BOLO: Batelier Juggling Day #2 AKO BOLO: Batelier Juggling Day #2 Prv?? tohoročn?? ??onglovanica v bratislavskom Batelieri. Nech sa z toho stane trad?cia!
Kategória: ako_bolo » Komentárov (3) » Suro » Pondelok, 09. Janu??r 2012 13:05
AKO BOLO: PAN 2011 AKO BOLO: PAN 2011 Herci, divadeln?ci, artisti, ??ongl??ri a kto vie kto e??te sa v d??och 23. - 26. 11. 2011 stretli v Liptovskom Mikul????i ??hlavnom meste slovenskej pantom?my?. Nena??ahujme to, poďme okam??ite k veci.
Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » Suro » Streda, 30. November 2011 09:58
AKO BOLO: SULO?? 2010 AKO BOLO: SULO?? 2010 V d??och 13. - 15. augusta 2010 sa konala prv?? Slovensk?? Umeleck?? Letn?? Oslava ??onglovania v rekreačnej lokalite Drienok, neďaleko Mo??oviec (okres Martin). Kr??tke zhrnutie toho, čo sa udialo prebrat?? od najpovolanej??ej osoby, organiz??tora Mi??u a jeho str??nky juggle.sk
Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » Suro » ?tvrtok, 19. August 2010 08:33
AKO BOLO: Letn?? Divadeln?? T??bor Poč??vadlo 2010 AKO BOLO: Letn?? Divadeln?? T??bor Poč??vadlo 2010 Letn?? Divadeln?? T??bor Poč??vadlo je t??bor pln?? det? od najmlad???ch a?? po dospel??kov, z??bavy, makania na sebe, s????a???, dobrej n??lady, ale aj ??onglovania.
Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » susenejablko » Nede?a, 01. August 2010 14:46
AKO BOLO: ??i??o No. 1 - hl????ky Hlavn?? organiz??torka Vojtys mi poslala hl????ky, ktor?? sa vyslovili v nedelu, pravda??e nemohol som si to necha?? pre seba, pobavte sa spolu s nami!
Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » Suro » Piatok, 11. J??n 2010 00:15
AKO BOLO: ??ilina ??ongluje No. 1 AKO BOLO: ??ilina ??ongluje No. 1 ??ilina do??onglovala! Vydaren?? počasie, kopa ?ud? a vrece dobrej n??lady, v??etko bolo pr?tomn?? a zap?salo toto stretnutie do pam?tn?ka ve?k??mi p?smenami. Som r??d, ??e som ??ongl??r!
Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » Suro » Pondelok, 07. J??n 2010 23:05
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk