Festival PAN 2014

Festival PAN 2014

U?? po 21. kr??t nezostane Liptovsk?? Mikul???? svojmu menu, ako hlavn?? mesto slovenskej pantom?my - nič dl??n??. Tradične, posledn?? novembrov?? v?kend sa uskutočnia pantomimick?? vianoce a bud?? sa rozd??va?? srdcia na dlani.

Celým názvom Celoslovenská prehliadka pantomímy a pohybových divadiel sa uskutoční medzi 26. - 29. 11. 2014. Priestory sa nemenia, všetko sa bude kona?? pod záštitou Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši (ale i iných inštitúcií), ktorý nás zastrešuje u?? dlhé roky a poskytuje priestory, zázemie a teplo, aby sme sa mohli naplno odda?? tomu, čo nás spája a čomu sa venujeme.

Program a dielne sú ve?kolepé, bohaté a honosné, veď len čítajte.

Zoznam dielní, prihlášku a všetky potrebné informácie nájdeš na http://festivalpan.sk (všimni si najmä dielnu ??onglovania ;) )

PAN pre ??onglérov je skvelou mo??nos??ou sa stretnú??, ma?? k dispozícii telocvič??u, lektorov a mno??stvo iných zapálených ??onglérov okolo seba. Vďaka telocvični je mo??né ma?? prakticky neobmedzený počet ??onglérov, ??onglériek a ??onglérčat. Budeme ve?mi radi, ak nás bude čo najviac, zahráme sa, za??onglujeme, zafestivalujeme a pozabávame. Preto istotne neváhajte a prihláste sa na PAN, veď je to skvelá udalos?? nielen pre mímov, ale aj ??onglérov.

Ako to na takom PANe vyzerá?

V stredu doobedu je prezentácia účastníkov, následne otvorenie a dielne do 17oo. Pokračuje sa programom a?? do večerných hodín a večierka je pod?a vlastného uvá??enia, aby ste boli vo štvrtok čerství a svie??i na 9oo, kedy začíname. Opä?? do 17oo, opä?? večerný program a opä?? bez večierky. V piatok sa ??ongluje v telocvični len doobedu, na obed po??onglujeme v meste a pozveme mikuláš??anov na PAN. Potom zostaneme v dome kultúry a ??onglujeme pod?a chuti, kým sa nezačne program. Ak bude niekto vláda??, tak v sobotu doobedu v kulturáku sa ešte nejakí ??ongléri nájdu, tak je mo??né si tie?? po??onglova??. Večer bude ukončený galaprogramom, vyhlásením výsledkov, chlebom s mas??ou a cibu?ou. V neďe?u pekne vstanete, pobalíte sa a vyrazíte smer domov. No, a čo táto "sranda" stojí? Registračných 20,- Eur slovenských pokrýva dielne, lektorov, ubytovanie, vstup na celkový program (večerné predstavenia sú pre neúčastníkov spoplatnené). Pravda??e náklady spojené s cestovaním, plnením bruška jedlom a pitím sú u?? vo vašej vlastnej ré??ii.

Stále váhaš?

?o by na to povedal taký Mi??u? Prišiel raz na PAN a u?? je z neho stálica. Nu?? a toto sa deje s mnohými ďalšími, dnes ešte nie tak ve?mi známymi ??onglérmi. Mi??uho nespomínam náhodou, práve on spravil nieko?ko pekných videí zachytávajúcich tú pravú atmosféru. Ale pozor, po ich zhliadnutí na PAN budete musie?? prís?? a pozor, "PAN je prudko návykový!".

Odkazy k článku

youtu.be/Uvf1uU5kets - PAN 2009
youtu.be/RRgmaRi26jE - PAN 2010
Komentárov (0) » Suro » Sobota, 04. Okt??ber 2014 19:13
Festival PAN 2014 (komentáre)
meno
e-mail
homepage
napíš číslom: päť  
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk