Jugglair - 0. ročn?k 2014

Jugglair - 0. ročn?k 2014

Jugglair! Presne tak?? n??zov nesie nult?? ročn?k ??ongl??rskeho festivalu, ktor?? sa uskutočn? v r??mci Dobr??ho trhu 13.09. 2014 v Bratislave.

Festival je určený všetkým druhom ??onglérov, rovnako aj pre profesionálov či začiatočníkov. Počas d??a budú prebieha?? workshopy a sú??a??e, kde sa aj vy mô??ete nauči?? či zdokonali?? v ??onglérskom umení. Sú pre vás pripravené workshopy s loptičkami, pojkami, bubnovací workshop s Rytmikou a prvá slovenská cirkusová škola CirkusKus nesmie chýba??. Na svoje si prídu aj mladší účastníci, pre ktorých sú pripravené zaujímavé sú??a??e. Teši?? sa mô??ete aj na Open stage. Zárove?? si však budete môc?? vychutna?? profesionálne vystúpenia slovenských, ale aj zahraničných ??onglérov a ??onglérskych skupín. Po skončení festivalu sa uskutoční after párty v KC Dunaj. 

My sa u?? tešíme, hád??eme ??onglovátka do kufra a hor sa smer Bratislava.

Festival Jugglair 0 sa uskutoční v rámci dobrého trhu na Panenskej 10 a to od 10:00 do 17:00. Komentárov (0) » Suro » Piatok, 12. September 2014 18:28
Jugglair - 0. ročn?k 2014 (komentáre)
meno
e-mail
homepage
napíš číslom: dva  
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk