Chystajú saKonali sa

Festival PAN 2014 Festival PAN 2014 U?? po 21. kr??t nezostane Liptovsk?? Mikul???? svojmu menu, ako hlavn?? mesto slovenskej pantom?my - nič dl??n??. Tradične, posledn?? novembrov?? v?kend sa uskutočnia pantomimick?? vianoce a bud?? sa rozd??va?? srdcia na dlani.
Komentárov (0) » Suro » Sobota, 04. Okt??ber 2014 19:13
Jugglair - 0. ročn?k 2014 Jugglair - 0. ročn?k 2014 Jugglair! Presne tak?? n??zov nesie nult?? ročn?k ??ongl??rskeho festivalu, ktor?? sa uskutočn? v r??mci Dobr??ho trhu 13.09. 2014 v Bratislave.
Komentárov (0) » Suro » Piatok, 12. September 2014 18:28
S?LO?? 2014 S?LO?? 2014 Po dlh??ej odmlke je tu op??? Slovensk?? ?meleck?? Letn?? Oslava ??onglovania. Akcia sa bude kona?? autocampingu, tentokr??t na Liptovskej Mare, tak??e si k ??onglov??tkam priba?te i stany a spac??ky.
Komentárov (0) » Suro » Piatok, 01. August 2014 21:01
Letn?? Divadeln?? T??bor 2013 Letn?? Divadeln?? T??bor 2013 Akcia, ktor?? nesmie ch??ba??. Divadeln?? t??bor pri Poč??vadelskom jazere v okrese Bansk?? ?tiavnica patr? k dlhoročn??m st??liciam nielen čo sa t??ka ??onglovania, ale i z??bavy pre mo??no tro??ku mlad??ie vekov?? ročn?ky.
Komentárov (0) » Suro » Pondelok, 13. M??j 2013 22:25
Brno Juggling Convention 2013 Brno Juggling Convention 2013 Divadlo KUFR spolu s Fakultou sportov??ch ??t??di? MU v??s v??etk??ch srdečne poz??vaj?? 1st International Brno Juggling Convention v Janu??ri 2013
Komentárov (0) » Suro » Streda, 12. December 2012 19:06
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk