Pravideln?? ??ongl??rske stret??vky v BB!

??onglér KOMi nás aj vás všetkých pozýva na ??onglovanie v komunitnom centre sásová na Tatranskej 10 v Banskej Bystrici ktorého prvé strtnutie sa uskutoční 2. februára 2015 o 16oo.

Určite si so sebou prineste pohodlné oblečenie a ??onglovátka, pitný re??im je samozrejmos??. V prípade akýchko?vek otázok kontaktujte priamo KOMi-ho. O pravidelnosti a udalostiach na tomto stretnutí vás budeme (verím ??e) pravidelne informova??!

Oficiálny flyer plagát žonglérskej akcie
Pravideln?? ??ongl??rske stret??vky v BB!
Suro » Streda, 28. Janu??r 2015 09:46
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk