Letn?? Divadeln?? T??bor Poč??vadlo 2011

Dámy a páni, s ve?kou rados??ou a potešením si Vám dovo?ujem oznámi??, ??e v d??och 17. - 27. júna 2011 sa v krásnej lokalite, odjak??iva známej ako Počúvadelské jazerá (okres Banská Štiavnica) bude kona?? ako tomu zvykom býva neopísate?ný letný zá??itok s názvom Letný Divadelný Tábor. Budeme sa uči??, bavi?? sa a pracovne oddychova?? u?? v júni! Tešíme sa na Vás! Pre viac informácií skočte na web: http://festivalpan.sk/letny-tabor/, tu nájdete táborový list spolu s prihláškou, čítajte preto pozorne.LDT 2011

Suro » Nede?a, 20. Marec 2011 18:01
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk