??onglovanie v Ulit?

??onglovanie v Ulit?

V??etci, ktor? sa nach??dzate v Prahe m??te d?vod na rados??. Pravideln?? "chladn??" v?kendov?? nedele je znovu mo??nos??, aby ste sa stret??vali v Ulit? (vysok?? strop, m?kk?? podlaha, ozvučenie a skvel? ?udia).

Pravda??e viac inform??ci? (term?ny, lokaliz??ciu, fotografie a i.) n??jdete na ofici??lnej str??nke: zonglovani.info/ulita/

Oficiálny flyer plagát žonglérskej akcie
??onglovanie v Ulit?
Suro » Streda, 29. September 2010 09:07
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk