Dobr?? a zl?? spr??va ??ongl??rom!

Dobr?? a zl?? spr??va ??ongl??rom!

Dobr?? spr??va je, ??e na oslavu svetov??ho d??a ??onglovania - WJD sa v ??iline uskutočn? druh?? pokračovanie ??spe??n??ho stretnutia ??ilina ??ongluje! II. . Kr??sna slnečn?? nede?a, kedy sa po stretnut? SVK - PAR premietanom na n??mest? m???ete presun???? rovno do B??rick??ho parku a oslavova?? WJD ??onglovan?m!

Zl?? spr??va je, ??e pl??novan?? workshop Let Them Fly #4, ktor?? sa mal kona?? v Banskej Bystrici sa skutočne len mal kona??, lebo sa ru???. Teda neru??? ??plne, len sa mierene pos??va z jari na jese??. Preto si začnite uvo?nova?? v?kendy a u?? teraz opra??ova?? ??onglov??tka, lebo v jeseni sa treba pr?s?? uk??za??!

Suro » ?tvrtok, 17. J??n 2010 23:41
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk