Pravideln?? ??ongl??rske stret??vky v BB!

??onglér KOMi nás aj vás všetkých pozýva na ??onglovanie v komunitnom centre sásová na Tatranskej 10 v Banskej Bystrici ktorého prvé strtnutie sa uskutoční 2. februára 2015 o 16oo.

Určite si so sebou prineste pohodlné oblečenie a ??onglovátka, pitný re??im je samozrejmos??. V prípade akýchko?vek otázok kontaktujte priamo KOMi-ho. O pravidelnosti a udalostiach na tomto stretnutí vás budeme (verím ??e) pravidelne informova??!

Oficiálny flyer plagát žonglérskej akcie
Pravideln?? ??ongl??rske stret??vky v BB!
Suro » Streda, 28. Janu??r 2015 09:46

TOP 20 Czech+Slovak Jugglers

Ak ste hlasovali v ankete o top 30 Czech+Slovak jugglers, tak sa mô??ete pozriet ako to v globále dopadlo. Akurát z top 30 sa stalo top 20, predsa len nemáme asi takú ??onglérsku základ??u.


Pevne verím, ??e sa začala nová tradícia a o rok sa zučastníme opä??.


Įakujeme Feela!

Video embed kliknutím budeš presmerovaný na originálnu stránku
Suro » Nede?a, 04. Marec 2012 08:18

TOP 30 Czech + Slovak jugglers

TOP 30 Czech + Slovak jugglers

Luke Burrage inšpiroval zrejme i ??onglérov v ?esko-Slovensku a na facebooku bol vytvorený event, ktorý nabáda ?udí ??onglérov znalých k tomu, aby spomenuli svojich top 10 českých a slovenských ??onglérov.


Nejde o to, aký je kto dobrý, alebo úspešný, je to rebríček ob?úbenosti. Preto istotne dajte svoj hlas vašim ob?úbeným ??onglérom.


Svojich 10 mien mô??ete zasiela?? na Top30jugglers@seznam.cz


poradie nie je rozhodujúce, ka??dé meno má váhu jedného hlasu a nakoniec sa z toho spraví poradie všetkých 30.


Hlasovanie be??í 3 tý??dne, či??e do 11. februára 2012!


Facebook Event - Top 30 Czech+Slovak jugglers

Video embed kliknutím budeš presmerovaný na originálnu stránku
Suro » Streda, 18. Janu??r 2012 20:20
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk